15. 4. 2018

Slovak Coursing Championship 2018

CELIORA Lux Essenia - 10.place (10/11). Celiora became Master of Slovakia.

Celiora sa stala Majsterkou Slovenska

8. 4. 2018

National Dog Show Pula

Rozhodca: Jadranka Smojver Selimović, HR
ALPINA Isidar Mithrim v triede otvorenej výborná 1, CAC, BOB, BIG2!
Gratulujeme majiteľom!

Judge: Jadranka Smojver Selimović, HR
ALPINA Isidar Mithrim in Open Class excellent 1, CAC, BOB, BIG2!
Congratulation to owner!
ALPINA Isidar Mithrim
ALPINA Isidar Mithrim

7. 4. 2018

National Dog Show Rovinj

Rozhodca: Igor Selimović, HR
ALPINA Isidar Mithrim v triede otvorenej výborná 1, CAC, BOB!
Gratulujeme majiteľom!


Judge: Igor Selimović, HR
ALPINA Isidar Mithrim in Open Class excellent 1, CAC, BOB!
Congratulation to owner!
ALPINA Isidar Mithrim
ALPINA Isidar Mithrim

10. 2. 2018

Slovenskí coursingoví víťazi 2017 / Slovak Coursing winners 2017

Na výstave 10.02.2018 v Nitre prebehlo slávnostné odovzdávanie cien pre coursingových víťazov za rok 2017. Za plemeno saluki to boli naše zlatíčka CELIORA  a FAWAD.  Dúfame, že titul sa podarí obhájiť i v roku 2018. 

Ceremonial handover of coursing winners 2017 was held at the Dog Show in Nitra, 10.02.2018. Our sweetherats Celiora and Fawad are COURSING WINNER 2017. 

Coursing winner 2017
Coursing winner 2017
Coursing winner 2017
Coursing winner 2017
Coursing winners 2017

International Dog Show Nitra

Rozhodca: Miroslav Guniš, SK
BABUSHKA JAGA Archangelika v triede šampiónov výborná 1, CAC, R. CACIB.
CELIORA Lux Essenia v triede šampiónov výborná 1, CAC, R. CACIB.
FAWAD Al Zahra v triede otvorenej výborný 1, CAC. 

Judge: Miroslav Guniš, SK
BABUSHKA JAGA Archangelika in Campion Class excellent 1, CAC, R. CACIB.
CELIORA Lux Essenia in Champion Class excellent 1, CAC, R. CACIB.
FAWAD Al Zahra in Open Class excellent 1, CAC. 
BABUSHKA JAGA Archangelika
BABUSHKA JAGA Archangelika
FAWAD Al Zahra
FAWAD Al Zahra
CELIORA Lux Essenia
CELIORA Lux Essenia
Final competition Best couple

15. 10. 2017

Central European Coursing Derby 2017

BABUSHKA JAGA Archangelika - 1. place  (1/7), CACIL, CACT
AMBÍCIA Isidar Mithrim - 5. place (5/7)
CELIORA Lux Essenia - 4. miesto (4/7)
FAWAD Al Zahra - 7. miesto (7/7)